MaRka Nedir? MaRka Tescili Ne Demek?

Mal ve Hizmet Sınıf Listesi
Ticaret ünvanları ve işletme şirket marka ürün isimleri başka kanunlarla tescilli olsa bile, “Marka” olarak tescil edilmedikçe Marka® sayılmaz!

Markanızın bir başka firma tarafından kullanılmasını ve taklit edilmesini istemiyorsanız resmi tescil ile koruyunuz!

Kısaca MaRka Nedir?

1 ticaret malını tanıtmaya, benzerlerinden ayırmaya yarayan, o malın simgesi olan, resim ya da harften oluşan özel im.

İsim Tescil Ettirmek En Marka Ürünler Online Alışveriş Siteleri

Marka” bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, isimler, şekiller, logoları, harfler, sloganları, sayılar, malların biçimi veya ambalajlarının gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir. www.armapatent.com

Şirketlerin kuruluşları esnasında Ticaret Siciline Tescil edilmeleri Marka Tescili değildir. Aynı ünvanda yüzlerce şirket çok küçük takı değişiklikleriyle kurulabilir. Marka Tescili sadece Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan müracaattan sonra sağlanabilir.

MaRka Çeşitleri Nelerdir?

Ortak Marka: Üretim veya ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan, bir gurubun mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir.

Garanti Markası: Marka sahibinin kontrolü altında bir çok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir.

Ticaret Markası: Bir işletmenin imalatını ve/veya ticaretini yaptığı malları, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işarettir.

Hizmet Markaları: Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir.

Ücretsiz MaRka Ön Araştırma

Marka Tescili için öncelikle tescil edilmesi istenilen markanın kullanılacağı mal veya hizmetler için başka firmalar tarafından tescil edilip edilmediğinin araştırılması gerekmektedir. Türk Patent

Markalaşma İsim Tescili Başvurusu

MaRka Tescil Müracaatı

Firmamız veritabanı kayıtlarında yapılan ve firma tarafından talep edilmesi halinde Türk Patent Kurumu’nda yapılan ön araştırma neticesinde, belirlenen marka müracaat edilebilir nitelik taşıyorsa, gerekli belgelerin ve müracaat harç ile ücretlerinin tamamlanması halinde “Marka Tescili” için başvuru müracaatınız yapılabilir.

Erken Başvuru Avantajları

Müracaat edilen gün, saat ve dakika itibarıyla markanız koruma altına alınır. Müracaattan sonra başka firmaların aynı mal ve hizmetlerde kullanmak üzere yaptıkları marka müracaatları Türk Patent Kurumu tarafından reddedilir.

MaRka Tescil İşlem Süreci

Müracaat sonrasında Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılan yaklaşık 2 aylık incelemede markanın ilana çıkmasına karar verilirse, marka 2 ay süre ile 3.kişilerin itiraz haklarını kullanabilmesi amacıyla Resmi Marka Bülteninde ilan edilir.

2 aylık yayın süresi sonunda ilana çıkan markaya herhangi bir itiraz gelmez ise markanın tesciline karar verilir. Müracaat sonrasında tüm aşamaların olumlu geçmesi ve ilana çıkmasına karar verilen markaya herhangi bir itiraz gelmemesi halinde marka tescil işlemi, müracaat tarihinde itibaren yaklaşık 10-12 ay sürmektedir.

Logo Tescili Alabilir Miyim Marka Tescil Belgesi Basvuru

® ve ™ işareti anlamları

Registry ® ibaresi ingilizce ‘R‘ Registration kelimesinin kısaltması olup, Kayıt Altına Alınmıştır (Tescil Edilmiştir) anlamlarına gelmektedir. ibaresi ise ingilizce “Trade Mark” kelimesinin kısaltması olup, Ticari Marka anlamına gelmektedir. ® veya ™ ibarelerini tescilsiz markalarınızda kullanmanız size hiçbir koruma sağlamaz. Hatta tescilsiz markalarınızda bu ibareleri kullanmanız, halkı yanıltıcı mahiyette olduğu için şikayet edilmesi halinde suç niteliği taşımaktadır. Trademark ne demek? Daha fazla detay oku…

MaRka Sahibinin Hakları

Tescilli markanızın kullanım hakkı tüm Türkiye’de sadece ve sadece size aittir. Başka hiçbir firma aynı mal ve/veya hizmetlerde tescil edilmiş markanızı kullanamaz. Tescilli markanın sahibi, markasının taklit edildiğini tespit ettirdiği takdirde taklit malları toplatabilir. Hukuk ve ceza mahkemelerine yapacağı başvurular ile uğramış olduğu maddi ve manevi zararın karşılanması için tazminat davası açabilir.

Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır, Nereye Yapılır?

Yıllardır kullanarak saygın bir isim haline getirdiğiniz firma ismi ya da ürün ismi markanız, tescilli değilse marka üzerinde hiçbirhak iddia edemezsiniz. Markanız tescilli değilse bugün kurulan herhangi bir işletme veya şirket dahi markanızı kendi adına tescil ettirebilir. Bu durumda markanızı bir daha kullanmayacağınızı biliyor musunuz.

Marka Koruma Süresi

Tescil edilen markanın koruma süresi müracaat edildiği tarihten itibaren 10 yıldır. Her on yılın sonunda marka sahibi Danışman Firma Patent Ofisine ya da Türk Patent Kurumu’na başvurarak yenileme harcını yatırması koşuluyla markasının 10 yıl daha koruma altına alınmasını sağlayabilir. www.armapatent.com Since: 2005