Kim / Kimler marka ismi tescili alabilir / yaptırabilir?

Marka Tescil Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Marka tescil korumasından yararlanacak kişiler kimlerdir?

TPE / Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından resmi olarak onaylanmamış / onaylanmayan ticari marka isimleri, logolar, semboller, amblemler ve sloganlar yasal olarak size ait değildir.

Şahıslar kendilerine patent tescili yaptırabilir mi? Kimler marka tescil başvurusu yaptırabilir? Şahıs şirketi marka tescili alabilir. Vergi levhası olmadan marka müracaatı yapılabilir mi? Evet maliye kaydı olmadan marka isimleri tescil ettirilebilir.

Marka Tescili için Hangi Belgeler Gereklidir Marka Tescilinde Sloganın Önemi Var mı

 

 

 

 

 

 

 

 

Kimler marka tescili yaptırabilir?

> Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) Vatandaşları,

> Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşim yeri olan veya sınai ya da ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler,

> Paris Sözleşmesi veya 15/4/1994 tarihli Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dâhilinde başvuru hakkına sahip kişiler,

> Karşılıklılık ilkesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere sınai mülkiyet hakkı koruması sağlayan devletlerin uyruğundaki kişiler, yararlanır.

Marka Tescil Başvurusu İçin Gerekli Evrak ve Belgeler Nelerdir?

Marka Başvuru Sahibi Gerçek Kişiler;

> T.C. Kimlik
> Varsa Vekaletname
> Marka örneği Logosu örneği .png .jpg
> Başvuru ücreti

Başvuru Şirket veya Kurum / Tüzel Kişiler;

> Ticaret Odası Faaliyet belgesi
> Vergi Levhası
> Varsa vekaletname
> Marka Logosu örneği .png .jpg
> Başvuru ücreti

Markalaşmak İşleri: #Marka Tescil Kaydı, #Marka Tescil Firması, #Marka Tescil Yenileme, #Marka Tescil Bürosu, #Marka Tescil Başvuru, #İsim Tescil Ettirme, #İsim Hakkı Almak, #İsim Tescil Ettirme, #İsim Patenti Alma, #İsim Tescil Maliyeti, #Firma isim Tescili.